Alles over ZijnZorg

Het team. Contactgegevens. Bedrijfsgegevens.

 

Visie

Wij zien Jezus Christus als Goede Herder aan het werk wanneer we onder Zijn leiding mensen helpen die vastlopen in hun leven.

”Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”
(Mattheüs 11:28, HSV)

Missie

Wij bieden professionele hulp aan mensen die vastlopen als gevolg van bijvoorbeeld betekenisvol verlies of problemen binnen het huwelijk of de familie. Wij doen dit vanuit onze christelijke overtuiging en een diep respect voor het waardevolle leven van onze cliënten. Wij willen door voorbeeld en training andere mensen helpen deze mooie taak ook uit te voeren.

”Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”
(Mattheüs 25:40, HSV)

Ons team

ZijnZorg bestaat uit een enthousiast team van professionals die Jezus Christus belijden als hun Heer. De Bijbel en de leiding van de Goede Herder zijn uitgangspunten bij de zorg die wordt verleend.

Steven Verhorst

Theoloog. Begeleider verlies en rouw. Pastoraal werker.

In pastorale begeleiding wordt geluisterd naar uw verhaal. Dit verhaal willen we verbinden met het Verhaal van God. Met u zoeken we naar wegen om moeiten te kunnen dragen en in te weven in het leven, of om nieuwe stappen te (leren) zetten naar verandering en herstel.

Steven is begeleider bij verlies en rouw en pastoraal werker. Afhankelijk van uw situatie gebruikt hij een breed scala aan werkvormen om samen met u te werken aan uw hulpvraag. In de gesprekken krijgt uw verhaal ruimte en wordt samen een heilzame weg gezocht voor uw pijn of moeite.

Marjolein Jansen

Sociaal pedagogisch hulpverlener. GGZ-Agoog. Relatiecoach.

Een sociaal pedagogisch hulpverlener is meestal de persoonlijke begeleider van een cliënt en coördineert diens behandelplan. SPH-ers begrijpen groepsdynamiek. Als agoog begeleidt ze mensen in verandering.

Marjolein heeft als gediplomeerd SPH-er ervaring met mensen met autisme en helpt mensen met psychiatrische problemen en met verslavingsproblematiek.

Haar diploma als relatiecoach zet ze in om christelijke families en echtparen vanuit christelijk perspectief coaching en hulpverlening aan te bieden.

Samenwerken met anderen

Psycholoog. Maatschappelijk werker.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken we graag samen met anderen. We hebben een samenwerkingsverband met een psycholoog, een jeugdprofessional en een maatschappelijk werker.

Deze experts kunnen in overleg met u worden ingeschakeld tijdens een traject, wanneer hun expertise gewenst is. Ook bij onze trainingen worden ze ingezet.

 

Over ZijnZorg

De praktijk van ZijnZorg.

KvK: 69824452
Btw-id: NL858027288B01
RSIN: 858027288
IBAN: NL44KNAB0256694869

Rooyenburg 2
4161 CR Heukelum
info @ zijnzorg . nl

ZijnZorg op de kaart.

Vind ons op Google Maps.
En kom eens langs.

ZijnZorg in Heukelum.

Bij de voordeur mag u aanbellen,
maar de ingang is links achterom.


We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Pastorale begeleiding en training:
06 - 1484 5707

Eerstelijns en Relatiecoaching:
06 - 4408 3241

 

Vertrouwenspersoon

Binnen ZijnZorg bieden we zorgvuldig professionele hulp en hebben we groot respect voor onze cliënten en hun vragen. Mocht er onverhoopt iets zijn dat u wilt bespreken met een vertrouwenspersoon, dan kan dat via het formulier dat u aantreft via onderstaande link. Uw bericht komt niet bij ons terecht maar bij een onafhankelijke psychologe. Zij zal uw vragen en opmerkingen vertrouwelijk behandelen en contact met u opnemen.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon

 

Lidmaatschappen


CRKBO Register docenten