Cursus pastoraat bij verlies en rouw

Training voor pastorale werkers binnen kerkelijke gemeenten of instellingen

Er wordt geen diploma of certificaat uitgereikt. Het gaat om persoonlijke verdieping.

 

Cursus A: Tien dagdelen

De cursus pastoraat bij verlies en rouw is bedoeld voor pastorale werkers die meer willen weten over verlies en rouw. Verlies komt voor in de kerkelijke gemeente, in de zorg, in de eigen familie- of vriendenkring.
De cursus bestaat uit tien delen: vijf delen over pastoraat, toegespitst op verlies en rouw, en vijf delen inhoudelijk over verlies en rouw.

Het deel pastoraat:

  • Wat pastoraat is - en wat niet.
  • Tot de kern komen.
  • Een kort en zinvol gesprek voeren, bijvoorbeeld na de dienst.
  • Een serie gesprekken - afkaderen en stapsgewijs uitwerken.
  • Pastoraal trouw blijven.

Het deel specifiek over verlies en rouw:

  • Wat verlies en rouw is.
  • Meer over rouw.
  • Wat rouw met mensen doet.
  • De rouwtaken.
  • Hoe je op lange termijn kunt helpen.

Er zijn geen toelatingseisen voor deze Basiscursus.

 

 

Bij deze cursus hoort dit cursusboek Pastoraat bij verlies en rouw van ZijnZorg.

Cursus B: Vijf dagdelen

De cursus pastoraat bij verlies en rouw kan ook in vijf avonden (dagdelen) worden aangeboden. In overleg kan gekozen worden uit het volgende:
- De helft pastoraat, de rest verlies en rouw.
- Een beetje pastoraat, vooral verlies en rouw.
- Pastoraat is bekend. Alleen verlies en rouw.

De inhoud van deze cursus is in principe gelijk aan Cursus A, hierboven, maar wordt in verkorte vorm gegeven.
Er zijn geen toelatingseisen voor deze Basiscursus.

 

 

Bij deze cursus hoort dit cursusboek Pastoraat bij verlies en rouw van ZijnZorg.

 

 Verder na de basis

Pastorale psychologie

In pastoraat werken we met mensen. Wat ervaart een mens die in de rouw is? Hoe reageert een mens op hevige pijn?

Modulen 'Pastoraat en mens'

Pastorale theologie

Mensen zoeken in nood naar de zin van het leven. Ze stellen vragen over God, zonde en vergeving.

Modulen 'Pastoraat en God'

Verdiepende toerusting

We geven op zaterdagen verdiepende toerusting in onze praktijk in Geldermalsen, waarbij één thema wordt uitgediept.

Verdieping op zaterdag