Pastoraat en mens

Pastorale psychologie in de praktijk

Er wordt geen diploma of certificaat uitgereikt. Het gaat om persoonlijke verdieping.

 

Pastoraat en mens: diverse modulen

De modulen uit de groep "Pastoraat en mens" zijn bedoeld om pastoraal werkers toe te rusten voor vragen rondom menselijk lijden en relaties.

Veel pastorale zorg heeft te maken met ziekte of groot verlies.
De volgende modulen zijn beschikbaar.

  • Verlies en rouw (vijf avonden).
  • Crisis en trauma (drie avonden).
  • Pastoraat en psychiatrie (twee avonden).
  • Ziekenpastoraat en ouderenpastoraat (twee avonden).
  • Persoonlijkheden in relaties - over klikken en allergisch zijn (twee avonden).
  • Zorg voor de pastor zelf (één avond).

Deze modulen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Basiskennis en ervaring in het pastoraat is aanbevolen.

 

 Andere cursussen

Basiscursus pastoraat

Een funcament voor startende en ervaren pastorale werkers binnen de kerkelijke gemeente of in instellingen.

Modulen 'Basiscursus'

Pastorale theologie

Mensen zoeken in nood naar de zin van het leven. Ze stellen vragen over God, zonde en vergeving.

Modulen 'Pastoraat en God'

Verdiepende toerusting

We geven op zaterdagen verdiepende toerusting in onze praktijk in Geldermalsen, waarbij één thema wordt uitgediept.

Verdieping op zaterdag