Basiscursus pastoraat

Training voor startende en ervaren pastorale werkers binnen kerkelijke gemeenten of instellingen

Er wordt geen diploma of certificaat uitgereikt. Het gaat om persoonlijke verdieping.

 

Basiscursus: Vijf dagdelen

De basiscursus is bedoeld voor startende pastorale werkers en voor ervaren werkers die hun kennis willen opfrissen.
De cursus bestaat uit vijf delen die samen een fundament leggen voor de overige modulen.

  • Wat pastoraat is - en wat niet.
  • Een pastoraal gesprek voeren.
  • Tot de kern komen.
  • Een kort en zinvol gesprek voeren, bijvoorbeeld na de dienst.
  • Een serie gesprekken - een complexer probleem duidelijk afkaderen en in een aantal keren uitwerken.

In overleg kunnen losse onderdelen worden gekozen. Ze worden in bovenstaande volgorde aangeboden. Er zijn geen toelatingseisen voor deze Basiscursus.

 

 

Bij deze cursus hoort dit cursusboek Basiscursus pastoraat van ZijnZorg.

 

 Verder na de basis

Pastorale psychologie

In pastoraat werken we met mensen. Wat ervaart een mens die in de rouw is? Hoe reageert een mens op hevige pijn?

Modulen 'Pastoraat en mens'

Pastorale theologie

Mensen zoeken in nood naar de zin van het leven. Ze stellen vragen over God, zonde en vergeving.

Modulen 'Pastoraat en God'

Verdiepende toerusting

We geven op zaterdagen verdiepende toerusting in onze praktijk in Geldermalsen, waarbij één thema wordt uitgediept.

Verdieping op zaterdag