Pastoraat en God

Pastorale theologie in de praktijk

Er wordt geen diploma of certificaat uitgereikt. Het gaat om persoonlijke verdieping.

 

Pastoraat en God: diverse modulen

De modulen uit de groep "Pastoraat en God" zijn bedoeld om pastoraal werkers toe te rusten voor pastorale gesprekken rondom God en zingeving.

Mensen kunnen vastlopen in hun beeld over God of hebben vragen over het waarom.
De volgende modulen zijn beschikbaar.

  • Gebruik van Bijbel en gebed in pastoraat (één avond).
  • Vergeving en verzoening in pastoraat (één avond).
  • De moeilijke vragen over God en het lijden (twee avonden).
  • Ethiek en de Bijbel (één avond).

Deze modulen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Basiskennis en ervaring in het pastoraat is aanbevolen.

 

 Andere cursussen

Basiscursus pastoraat

Een funcament voor startende en ervaren pastorale werkers binnen de kerkelijke gemeente of in instellingen.

Modulen 'Basiscursus'

Pastorale psychologie

In pastoraat werken we met mensen. Wat ervaart een mens die in de rouw is? Hoe reageert een mens op hevige pijn?

Modulen 'Pastoraat en mens'

Verdiepende toerusting

We geven op zaterdagen verdiepende toerusting in onze praktijk in Geldermalsen, waarbij één thema wordt uitgediept.

Verdieping op zaterdag