Blog van ZijnZorg

We schrijven regelmatig korte stukjes. Mogelijk bemoedigen ze en zijn ze toepasbaar.

 

Verlies aannemen

Een verlies dient aangenomen te worden. Dat betekent dat het serieusgenomen wordt, aangekeken wordt, er mag zijn. Pas dan kan er gerouwd worden. Dat is in de meeste gevallen niet makkelijk.

Wanneer de gevoelens te overweldigend zijn, kan een begin gemaakt worden door er voorzichtig over te praten.

 

Geef woorden aan uw leed.

Aan uw verzwegen smart.

Dat breekt met zijn fluisteren

het bezwaarde hart.

Shakespeare. Vertaling Burgersdijk.

 

Zie Job 2:13 en 3:1.

 

 

Praten over verlies verdient een veillige plek. Huilen mag. Boos worden mag. Praten, stil zijn of allerlei gevoelens uiten helpen om het verlies dragelijker te maken. Verlies dat gedragen wordt, is aangenomen verlies.