Blog van ZijnZorg

We schrijven regelmatig korte stukjes. Mogelijk bemoedigen ze en zijn ze toepasbaar.

 

Je gereedschapskist

Als je omgaat met mensen die moeiten ervaren, wil je soms iets aanreiken. Iets moois uit de Bijbel, of een gedicht of misschien een mooie foto. Wat heb je beschikbaar? Misschien al meer dan je denkt.

Door de tijd heen kun je een soort van gereedschapskist vullen. Wanneer je iets tegenkomt en je moet daarbij aan iemand denken, of aan een bepaalde situatue, dan stop je het in je kist. Bijvoorbeeld een mooi lied, een passend gedicht, een leerzaam voorbeeld uit een boek of film, een indrukwekkende foto of een Bijbelgedeelte. Zo bouw je een schat op die op het juiste moment gebruikt kan worden, omdat je het beschikbaar hebt.

 

Hij zeide tot hen:

Daarom is iedere schriftgeleerde,

die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen,

gelijk aan een heer des huizes,

die uit zijn voorraad

nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.

 

Zie Mattheüs 13:52.

 

Voor wie zelf verlies moet dragen of door andere moeiten gaat, kan het bemoedigend zijn om te putten uit de oude voorraad en te zoeken naar nieuwe zegeningen.